Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Mosėdžio kuopos žuvusių partizanų palaikai

Ne anksčiau kaip 1947 m. lapkričio 14 d. Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 34. Sovietinis teroras

Iš kairės: 1. Kazys Bernius (pažymėtas Nr. 2), 2. Mosėdžio kuopos vadas Juozas Šleideris (pažymėtas Nr. 1).

Partizanai žuvo 1947 m. lakričio 14 d. per susišaudymą su stribais A. Pakalniškio ūkyje, Kretingos aps., Mosėdžio vls., Derkinčių k. Palaikus stribai numetė Mosėdžio aikštėje, kur juos atpažino Ona Razmienė, J. Šleiderio sesuo, ir Povilas Tumelis, susišaudyme dalyvavęs stribas.   

Autorius
Partizanas Gediminas (slap.)
Įvykio vieta
Mažeikių aps., Ylakių vls., Rumšaičių k., Jurgio Šemetos ūkis
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
7,5 x 11,5
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
890
Lapų Nr.
59