Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Albinas Burbulis Lietuvos SSR vidaus reikalų mnisterijos (MVD) vidaus kalėjime Vilniuje

Ne anksčiau kaip 1953-05-09 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Albinas Burbulis (slap. Jovaras, Žilvynis, Gintautas) – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės Varpo tėvūnijos vadas. Nuteistas 1954 m. gegužės 11 d. kartu su Henriku Ivanausku, Vladu Dargužiu ir Vladu Raila, sušaudytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,5 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
7 atv.