Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Henrikas Ivanauskas Lietuvos SSR vidaus reikalų mnisterijos (MVD) vidaus kalėjime Vilniuje

Ne anksčiau kaip 1953-05-09 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Henrikas Ivanauskas-Papartis – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanas. Nuteistas 1954 m. gegužės 11 d. kartu su Albinu Burbuliu, Vladu Dargužiu ir Vladu Raila, sušaudytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,5 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
269 atv.