Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Vladas Dargužis Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kalėjime Vilniuje

Ne anksčiau kaip 1953-06-19 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Vladas Dargužis-Žvirblis – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanas.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,5 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
199 atv.