Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Vladas Raila Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kalėjime Vilniuje

Ne anksčiau kaip 1953 m. spalio 8 d. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Vladas Raila – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanų ryšininkas ir rėmėjas.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,5 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
10 atv.