Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Atvirukas „Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva!“

1918–1940 m. Atvirukas
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Kitoje atviruko pusėje įrašyta: 1. lietuvių kalba: „Atminčiai. Mokslas meilė ir viltis yra mūsų atmintis. 1945-02-22. A. Obelienius. Sigutei Obelienytei“; 2. rusų kalba: „Atvirukas paimtas pas mane 1946-08-13“.

Atvirukas sovietų saugumo rastas atliekant kratą pas Šakių aps., Lekėčių vls., Rogališkių k. gyventoją Antaną Obelienių (g. 1930 m.). 

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
14,5 x 9,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
12159/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
171-16