Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Atsišaukimas „Vasario mėn. 16-ji diena!“

1947-02-16 Plakatas
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Atsišaukimo autorius Jonas Čikštas (g. 1923 m.), Biržų apskrities vartotojų kooperatyvų sąjungos instruktorius.

1947 m. vasario 16 d. jis parašė 9 atsišaukimo egzempliorius ir juos iškabino įvairiose Biržų apskrities Pabiržės valsčiaus vietovėse. Atsišaukimo autoriumi nurodytas LKT (Lietuvos tautinis komitetas). Šis komitetas buvo sugalvotas J. Čikšto ir realiai neegzistavo.

 Sovietų saugumo suimtas ir Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) 1948-04-12 nutarimu nubaustas 10 m. pataisos darbų lagerio. Kalėjo Kargopollage.

Autorius
Jonas Čikštas
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
37,5 x 68,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-12343
Bylos priedas
Priedas prie bylos
Lapų Nr.
19-2