Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Stasys Pūtvis-Putvinskis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 5 Šiauliuose

1940 m. liepos 12 d. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

S. Pūtvis-Putvinskis (g. 1896 m.) agronomas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos narys, Lietuvos XVII Vyriausybės žemės ūkio ministras (1935–1938 m.), Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 12 d. buvo suimtas sovietų saugumo. Už tai, kad buvo Lietuvių tautininkų sąjungos ir Lietuvos šaulių sąjungos nariu, aktyvai dalyvavo politiniame gyvenime, SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Ypatingojo pasitarimo 1941 m. gegužės 24 d. nutarimu nubaustas 8 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. Mirė 1942 m. balandžio 4 d. kalėjime Gorkio m. (dabar – Žemutinis Naugardas Rusijoje).

S. Putvio-Putvinskio žmona Darija Zubovaitė-Pūtvienė, jų dukros Aleksandra ir Julija bei sūnus Rimantas 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Altajaus kraštą, 1942 m. perkelti į Jakutijos ASSR. Iš tremties šeima paleista 1956 m. rugsėjo 7 d.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-12841
Bylos priedas
Priedas prie bylos
Lapų Nr.
4-2