Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Nužudyto partizano Vyto Endziulaičio palaikai

1947 m. gruodžio 29 d. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Nuotrauka saugoma Endziulaičių šeimos, 1948 m. gegužės 22 d. ištremtos iš Šakių aps. Griškabūdžio vls. Bliuviškių k., tremties byloje.

Įvykio vieta
Šakių aps. Griškabūdžio vls.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5,5x8
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
5434
Lapų Nr.
10