Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Nužudytų Naro būrio partizanų palaikai

1947 m. gruodžio 29 d. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Kryželiu pažymėti partizano Vyto Endziulačio palaikai. Naro būrys veikė Šakių apskrityje. Nuotrauka saugoma Endziulaičių šeimos, 1948 m. gegužės 22 d. ištremtos iš Šakių aps. Griškabūdžio vls. Bliuviškių k., tremties byloje.

Įvykio vieta
Šakių aps. Griškabūdžio vls.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8x5,5
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
5434
Lapų Nr.
11