Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Jankelis Šeras SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lageryje

1942 m. balandžio 29 d. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys, 32. Tautinės mažumos

J. Šeras (g. 1913 m.) gyveno Utenoje, buvo Žydų tautinės draugijos „Betar“ nariu. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (NKGB) Utenos apskrities skyriaus suimtas 1941 m. birželio 15 d. ir išvežtas į SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerį. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD 1943 m. sausio 30 d. nutarimu nubaustas 5 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. 1946 m. iš įkalinimo paleistas ir grįžo į Lietuvą. 1949 m. vėl buvo suimtas ir ištremtas į Novosibirsko sritį. J. Šero žmona Mina Šerienė 1941 m. birželio 15 d. buvo ištremta į Jakutijos ASSR. Į Lietuvą grįžo 1957 m. 1965 m. Šerų šeima emigravo į Izraelį.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-7970
Lapų Nr.
6-1