Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Ekshumuoti nacių nužudytų žydų palaikai

1962 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 09. Holokaustas ir kitos nacistinės represijos (1939–1945 m.), 32. Tautinės mažumos

Nuotrauka saugoma Šerų šeimos išvykimo nuolat gyventi į Izraelį byloje

Įvykio vieta
Utena
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
24x18,5
Fondo Nr.
L-3
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
51679
Lapų Nr.
177-3