Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Elektromonteris Jankelis Šeras darbo vietoje

1951–1957 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys, 32. Tautinės mažumos

Nuotrauka saugoma Šerų šeimos išvykimo nuolat gyventi į Izraelį byloje.

Jankelis Šeras (g. 1913 m.) gyveno Utenoje, buvo Žydų tautinės draugijos „Betar“ nariu. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (NKGB) Utenos apskrities skyriaus suimtas 1941 m. birželio 15 d. ir išvežtas į SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerį. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD 1943 m. sausio 30 d. nutarimu nubaustas 5 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. 1946 m. iš įkalinimo paleistas ir grįžo į Lietuvą. 1949 m. vėl buvo suimtas ir ištremtas į Novosibirsko sritį. Į Lietuvą grižo 1957 m. J. Šero žmona Mina Šerienė 1941 m. birželio 15 d. buvo ištremta į Jakutijos ASSR. Į Lietuvą grįžo 1957 m. 1965 m. Šerų šeima emigravo į Izraelį.

Įvykio vieta
Novosibirsko sr. Pichtovka
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11x8
Fondo Nr.
L-3
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
51679
Lapų Nr.
136