Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos laisvės lygos mitingo, skirto Ribentropo-Molotovo paktui ir jo padariniams pasmerkti, 4-jų metinių minėjimas

1991-08-23 Nuotrauka
Tema: 06. Lietuvos Respublika po 1990 m. kovo 11 d., 21. Partijos, organizacijos, 33. Renginiai

Pirmoje eilėje iš dešinės: 1. Auksė Aukštikalnienė, 2. pranešimą skaito Lietuvos laisvės lygos vadovas Antanas Terleckas. 

Įvykio vieta
Vilnius, aikštė prie A. Mickevičiaus paminklo
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
18x24 cm
Fondo Nr.
1771
Apyrašo Nr.
270
Bylos Nr.
182
Lapų Nr.
89