Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos partizanų rėmėjų sveikinimas partizanams Šv. Velykų proga

Ne vėliau kaip 1948 m. Atvirukas
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Partizanų rėmėjų Rimdeikos (slap.), Kuosos (slap.), Sanitarės (slap.), Saugumiečio (slap.) ir Atžalos (slap.) sveikinimas partizanams Šv. Velykų proga.

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
36
Lapų Nr.
3