Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Albinas Ramanauskas tremtyje

1949 m. vasario 25 d. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Albinas Ramanauskas, Lietuvos laisvės kovų dalyvio Adolfo Ramanausko-Vanago brolis, buvo ištremtas per masinio gyventojų trėmimooperaciją „Vesna“ 1948 m. gegužės mėn.

Įvykio vieta
Krasnojarsko kr. Saralo r. Saralo gyvenvietė
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5x6
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
7327
Bylos priedas
Tremtinio asmens byla
Lapų Nr.
1