Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Vladas Songaila Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941-03-08] Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Vladas Songaila (1916 - 1941), Kvėdarnos valsčiaus policininkas, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1941 m. kovo mėn. Kaltintas, kad priklausė Telšių ir Kretingos apskrityse 1941 m. pradžioje veikusiai pogrindinei antisovietinei organizacijai, kurios dalyviai siekė nuversti sovietų valdžią Lietuvoje, spausdino antisovietinius atsišaukimus ir Vasario 16-osios išvakarėse išplatino Kulių miestelyje bei jo apylinkėse. Specialiosios komisijos, sudarytos iš SSRS 8-osios armijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. naktį nuteistas mirties bausme ir nužudytas Rainių miškelyje.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44947/3
Bylos priedas
Stebėjimo byla
Lapų Nr.
24-1