Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Povilas Vilčinskas

Ne vėliau kaip 1936 m. vasario 27 d. Nuotrauka iš asmens dokumento
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Povilas Vilčinskas (1918 - 1941), Lietuvos SSR NKVD kalėjimo Nr. 11 prižiūrėtojas, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1941 m. balandžio 3 d. Kaltintas, kad palaikė „nusikalstamus ryšius“ su kaliniais, padėjo jiems susisiekti su laisvėje buvusiais giminaičiais, perduodavo maisto siuntinius, laiškus. Specialiosios komisijos, sudarytos iš SSRS 8-osios armijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. naktį nuteistas mirties bausme ir nužudytas Rainių miškelyje.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41396/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
41-1