Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Povilas Kardelis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941-03-10] Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Povilas Kardelis (1908 - 1941), Švėkšnos apskrities Raudiškių kaimo samdomas darbininkas. Baltarusijos SSR NKVD buvo suimtas 1941 m. sausio 14 d. Kaltintas kontrabandos gabenimu iš Vokietijos. Kadangi veiklą vykdė Tauragės apskrityje, buvo nuspręsta jį perduoti Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tauragės apskrities skyriui, tačiau iki Vokietijos–SSRS karo pradžios iš kalėjimo Telšiuose nebuvo išsiųstas. Specialiosios komisijos, sudarytos iš SSRS 8-osios armijos, Lietuvos SSR NKGB Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. naktį, nuteistas mirties bausme ir nužudytas Rainių miškelyje.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-7095
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
33-6