Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Juozas Žukauskas (Jack Sharkey)

[1936 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 30. Sportas

J. Žukauskas (Jack Sharkey) (1902–1994) JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, sportininkas, sunkaus svorio boksininkas.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
19,5x8,8
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
115atv-2