Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Karolis Požėla

[1936 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 30. Sportas

K. Požėla (1893–1954) JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, sportininkas, imtynininkas.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6x4,7
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
116-4