Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Plaukikas Mikas Alikonis

[1936 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 30. Sportas

M. Alikonis Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) veikėjas, sportininkas, plaukikas.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6,3x5
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
116-5