Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Pirmojo Amerikos lietuvių laikraštininkų suvažiavimo dalyviai

1910 m. kovo 18-19 d. Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 29. Kultūra, 33. Renginiai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Dr. J. Šliupas, 2. J. Adomaitis-Šernas, 3. M. Olšauskienė, 4. A. Olšauskas, 5. J. O. Širvydas, 6. P. Norkus; antroje eilėje iš kairės: 1. J. Kulis, 2. A. M. Martus, 3. J. J. Paukštis, 4. S. Michelsonas, 5. J. Baniulis, 6. V. J. Šliakys, 7. J. V. Grinius; trečioje eilėje iš kairės: 1. V. K. Račkauskas, 2. J. Tananevičius, 3. J. Naujokas, 4. K. Brazys, 5. J. Brandukas, 6. V. S. Jokubynas.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,4x21,5
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
116atv-1