Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Klivlando lietuvių Vaizbos buto narių grupė

[1936 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 21. Partijos, organizacijos

Pirmoje eilėje iš kairės: K. Obelienis, 2. P. Komeras, 3. N. A. Vilkelis, 4. pirmininkas P. P. Mulionis, 5. vicepirmininkas J. Brazauskas, 6. iždininkas J. P. Kvederas, 7. K. S. Karpius; antroje eilėje iš kairės: 1. V. Brazys, 2. J. Šeštokas, 3. V. Andersonas, 4. K. Stonys, 5. advokatas J. Baltrukonis, 6. J. Blaškevičius, 7. Iz. Samas, 8. V. Čėsna.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,2x21,5
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
120atv-1