Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Amerikos lietuvių tautinės sandaros pirmojo suvažiavimo atstovai

1936-10-18 Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 21. Partijos, organizacijos, 33. Renginiai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. L. Glinskaitė, 2. V. Valkevičius, 3. B. Tumavičius, 4. pirmininkas K. Vidūnas, 5. S. Jakubauskas, 6. J. M. Pečiulis, 7. E. Baužienė, 8. Iz. Vasiliauskienė; antroje eilėje iš kairės: 1. O. Baumilienė, 2. B. Pečiulis, 3. J. Kapučiūnas, 4. J. Kropas, 5. A. Grigūnas, 5. K. Pratapas, 6. S. Mockus, 7. P. Jankus, 8. K. Sirbikas, 9. K. Mickūnas, 10. M. Vidūnienė; trečioje eilėje iš kairės: 1. S. Pačkauskas, 2. J. Versiackas, 3. K. Vilaišis, 4. J. Arlauskas, 5. F. Janulevičius, 6. K. Adamkevičius, 7. J. Lekys, 8. J. Tribuliauskas, 9. K. Mereškevičius.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,5x21,5
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
121-1