Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Amerikos lietuvių organizacijos „Moterų vienybė" narės

[1936 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 21. Partijos, organizacijos

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Atkočaitienė, 2. Treėčiokienė, 3. Litvaitienė, 4. Pociūtė, 5. Garšvienė, 6. Ščegauskienė (Schegauskienė), 7. Buividienė, 8. Venc (Wentz), 9. Stokūnaitė; antroje eilėje iš kairės: 1. Kairis, 2. Strimaitienė, 3. Miktuvienė, 4. Vinikienė, 5. Šliupaitė, 6. Valukienė, 7. Mankuvienė, 8. Kupčinskienė, 9. Markelienė, 10. Kručienė; trečioje eilėje iš kairės: 1. Miller, 2. Bacevičienė, 3. Prusaitienė (Prusaitis), 4. Paul, 5. Šimenienė, 6. Povilanskienė, 7. Budraitienė (Budraitis), 8. Diržienė (Diržis), 9. Povilauskienė, 10. Valaitienė.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,4x21,5
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
121atv-1