Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvių spaudos klubo nariai

[1936 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 21. Partijos, organizacijos

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. A. B. Strimaitis, 2. vicepirmininkas S. E. Vitaitis, 3. sekretorius V. F. Jankauskas, 4. pirmininkas Dr. M. J. Vinikas, 5. iždininkas kunigas A. Milukas, 6. M. L. Vasil; antroje eilėje iš kairės: 1. V. Bukšnaitis, 2. B. J. Ščegauskas (Schegaus), 3. V. Daukšys, 4. M. Kižiutė, 5. J. Tysliava, 6. Dr. A. Petrika, 7. A. S. Trečiokas, 8. K. J. Paulauskas, 9. P. Bukšnaitis, 10. finansų sekretorius P. Bajoras.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,9x21,4
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
122-1