Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvių moterų ratelio narės

[1936 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 21. Partijos, organizacijos

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. M. Zubrienė, 2. vicepirmininkė A. Vilčinskienė, 3. E. Baltrukonytė, 4. pirmininkė J. Petraitienė, 5. A. Grigienė, 6. O. Kančienė; antroje eilėje iš kairės: 1. O. Andersonytė, 2. A. Zubinaitė, 3. A. Baltrukonytė, 4. O. Baltrukonienė, 5. iždininkė S. Praškevičienė, 6. M. Miščikienė; trečioje eilėje iš kairės: 1. D. Spudienė, 2. O. Brazauskienė, 3. T. Kerševičienė, 4. S. Šimkūnienė, 5. O. Kančiūtė.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,3x21,5
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
123-1