Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Penktojo Amerikos lietuvių visuotinio seimo dalyviai

1926 m. rugpjūčio 30-31 d. Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 21. Partijos, organizacijos, 33. Renginiai
Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,4x21,5
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
123atv-1