Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Kostas Degutis

1939 m. gruodžio 27 d. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

K. Degutis už antisovietinę agitaciją 1947 m. rugpjūčio 29 d., pagal RSFSR BK 58-10 str., nuteistas 10 metų laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje.

Įvykio vieta
Kazlų Rūda
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,5x13,5
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
R-6782
Bylos priedas
Tremtinio asmens byla
Lapų Nr.
32-1