Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Adelė Rėklaitienė tremtyje

1950 m. Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

M. Rėklaitienė, generolo pulkininko Miko Rėklaičio žmona. Ištremta 1941 m. birželio 14 d.

Įvykio vieta
Tomsko sr. Parbigo r.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5,5x8,5
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
41065
Bylos priedas
Tremtinio asmens byla
Lapų Nr.
1a