Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Generolas leitenantas Aleksandras Kurkauskas

1940‒1941 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

A. Kurkauskas – Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Technikos skyriaus viršininkas, Aukštųjų karo technikos kursų Inžinerijos kabineto vedėjas, dėstytojas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio 1 d. suimtas. 1941 m. kovo 18 d. leista išvykti į Vokietiją. 1945 m. gegužės mėn. suimtas Berlyne. Tolesnis likimas nežinomas.

Įvykio vieta
Kaunas
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
4x7
Fondo Nr.
L-44
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
13369
Lapų Nr.
1