Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Generolas leitenantas Kazys Ladiga (1893‒1941)

1940‒1941 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

K. Ladiga – Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo viršininkas. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio mėn. suimtas, 1941 m. spalio 29 d. nubaustas mirties bausme. Nuosprendis įvykdytas 1941 m. gruodžio 19 d.

Įvykio vieta
Panevėžys
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-16508
Bylos priedas
Kalinio asmens byla
Lapų Nr.
7-1