Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Generolas leitenantas Mykolas Velykis (1884‒1955)

1944 m. spalio 6 d. Nuotrauka iš asmens dokumento
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

M. Velykis – laikinai ėjo Lietuvos I Vyriausybės krašto apsaugos ministro pareigas ), Lietuvos II Vyriausybės krašto apsaugos ministras. Suimtas 1944 m. gruodžio 17 d., nubaustas 8 m. laisvės atėmimu. 1951 m. pavasarį dar kartą nubaustas 25 m. laisvės atėmimu. 1954 m. paleistas iš įkalinimo, 1955 m. pradžioje grįžo į Lietuvą. Mirė 1955 m. sausio 24 d. Vilniuje.

Įvykio vieta
Kaunas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-15377
Lapų Nr.
258-3