Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Brigados generolas Vincas Žilys (1898‒1972)

1941‒1955 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

V. Žilys – Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis. Baigė Briuselio karo akademiją, ėjo kariuomenės inspekcijos artilerijos skyriaus viršininko, artilerijos inspektoriaus pareigas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, tarnavo Raudonosios armijos 29-ajame šaulių teritoriniame korpuse. 1941 m. birželio mėn. drauge su kitais korpuso karininkais išsiųstas į artileristų kursus Maskvoje, kur 1941 m. birželio 24 d. suimtas ir nubaustas 10 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. 1955 m. rugpjūčio 31 d. paleistas iš tremties. 1972 m. mirė Kaune.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-5424
Lapų Nr.
5-1