Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos kariuomenės vyriausias vadas gen. Silvestras Žukauskas su karininkais

1919 m. Nuotrauka
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.)

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. plk. O. K. Šrederis, 2. S. Žukauskas, 3. Eduardas Balbachas. LSSR KGB darbuotojų [1960 m.] daryta fotokopija.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9x13 cm
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
23
Lapų Nr.
1