Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

SS ir policijos vado Lietuvos generalinėje srityje įstaigos 1-ojo pagalbinės policijos tarnybos bataliono nariai

1941 m. rugsėjo mėn. Nuotrauka
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.)

Iš kairės: 3. A. Ratmanas, 4. 1-ojo bataliono vadas plk. ltn. Jonas Juknevičius. LSSR KGB darbuotojų [1960 m.] daryta fotokopija.

Įvykio vieta
Vilnius
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9x13 cm
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
23
Lapų Nr.
6