Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos laisvės lygos (LLL) organizuotas mitingas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybei paremti.

1990-05-03 Nuotrauka
Tema: 06. Lietuvos Respublika po 1990 m. kovo 11 d., 14. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 33. Renginiai

Prie mikrofono - Valentinas Zaborskas iš Klaipėdos. Mitinge išreikšta parama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Ministrei Pirmininkei Kazimierai Prunskienei, smerkiami Lietuvos komunistų partijos nariai ir kiti asmenys, siūlantys daryti nuolaidas SSRS Prezidentui M. Gorbačiovui reikalaujant atšaukti Kovo 11-osios Aktą dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo, jaunuoliai raginami neiti tarnauti į sovietinę armiją, priimta rezoliucija, kurioje komunistų partija pavadinta nusikalstama organizacija. Mitingo dalyvių kalbų tekstai saugomi f. K-1, ap. 46, b. 2015, trumpas mitingo aprašymas - f. K-18, ap. 2, b. 141.

Įvykio vieta
Vilnius, aikštė prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pastato.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
17,5 x 11,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
46
Bylos Nr.
2015
Lapų Nr.
49-14