Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos laisvės lygos (LLL) organizuotas mitingas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybei paremti.

1990-05-03 Nuotrauka
Tema: 06. Lietuvos Respublika po 1990 m. kovo 11 d., 14. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 33. Renginiai
Prie mikrofono - LLL narys, Vilniaus universiteto III k. studentas Leonardas Vilkas. Prie jo dešinėje pusėje stovi LLL narys Andrius Tučkus. Mitinge buvo išreikšta parama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Ministrei Pirmininkei Kazimierai Prunskienei, smerkiami Lietuvos komunistų partijos nariai ir kiti asmenys, siūlantys daryti nuolaidas SSRS Prezidentui M. Gorbačiovui reikalaujant atšaukti Kovo 11-osios Aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, jaunuoliai raginami neiti tarnauti sovietinėje kariuomenėje, priimta rezoliucija, kurioje komunistų partija pavadinta nusikalstama organizacija (Mitingo narių kalbų tekstai yra F. K-1, ap. 46, b. 2015, trumpas mitingo aprašas- K-18, ap. 2, b. 141)
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nepriklausomybės aikštė prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pastato. Vilnius.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,5 x 17,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
46
Bylos Nr.
2015
Lapų Nr.
49-15