Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8206
Adolfas Hitleris (1889-1945), Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos vadas, 1933–1945 – Vokietijos kancleris, nacistinės Vokietijos vadovas Iki 1943-04-20 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 29514/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 37. Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro vadovaujamo būrio partizanai Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-106. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-12-8. Karo belaisvių lagerio Nr.195 (Vilnius) kalinys Gustav Gofman Augusto, g. 1908 m. Iki 1945 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26363/3, lapo Nr. 106-12. Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Stasys Raštikis susitikime su Latvijos karine vadovybe Iki 1939-05-22 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 29514/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 42. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-14-10. Karo belaisvių lagerio Nr.195 (Vilnius) kalinys Julijus Belke Gustavo, g. 1912 m. Iki 1945 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26363/3, lapo Nr. 211-1. Lietuvos kariuomenės vado, brigados generolo Stasio Raštikio vizitas pas Lenkijos Respublikos Prezidentą prof. Ignatą Moscickį (Ignacy Mościcki) Iki 1939-05-22 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 29514/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 42. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-15-11. Partizanų būrio vadas Juozas Buivydas-Grafas (iš kairės antras) su būrio nariais Iki 1947-12-26 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42733/3, lapo Nr. 252-4.