Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8361
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro partizanų būrio ryšininkė Valerija Niparavičiūtė-Saulutė, Jurana Iki 1949-10-08 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26712/3, tomo nr. 6, lapo Nr. 200-21. Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro partizanų būrio narė ir ryšininkė Iki 1949-10-08 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26712/3, tomo nr. 6, lapo Nr. 200-23. Prisikėlimo apygardos partizanas Šarūnas Iki 1952-10-29 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 26514/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 545-9. [Žemaičių apygardos, Šatrijos rinktinės] "Desanto" vadovaujamo būrio partizanai Iki 1949-04-28 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42251/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 377-15. Pogrindinės lenkų karinės organizacijos Armija krajova (AK) nariai Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-8. [Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės] partizanai. Iki 1949-06-13 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42251/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 377-16. Pogrindinės lenkų karinės organizacijos Armija krajova (AK) narys Leon Lepinskij-Liongin Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-6. Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Povilo Žilio-Klevo būrio partizanai Iki 1952-05-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. p-16277, tomo nr. 2, lapo Nr. 552-20. Nuotrauka, 1950 m. konfiskuota Vilniuje gyvenusio buvusio Rusijos Baltosios armijos karininko Nikolajaus Nikolajevo suėmimo metu Iki 1950-07-04 Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-17628, lapo Nr. 143-20. Pogrindinės lenkų karinės organizacijos Armija krajova (AK) nariai Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-11.