Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8361
Prisikėlimo apygardos Lietuvos Žaliosios rinktinės Kovo rajono partizanai Iki 1949-03-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-16215, tomo nr. 2, lapo Nr. 159-44. [Žemaičių apygardos, Šatrijos rinktinės] partizanai Iki 1949-04-28 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42251/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 377-19. Nikolaj Nikolajev Michailovič (iš kairės antras), buvęs Baltosios armijos karininkas, su grupe asmenų. Iki 1950-07-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-17628, lapo Nr. 143-21. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nario Maušo Rico žmona Sora Ricienė Iki 1933-03-28 Nuotrauka iš asmens dokumento Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-13697, Stebėjimo byla, lapo Nr. 10-3. Kazimiera Pukšta, Antono ir Vaclav Dadelo (Dodelo) Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-14. Prisikėlimo apygardos Lietuvos Žaliosios rinktinės Kovo rajono partizanai Iki 1949-03-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-16215, tomo nr. 2, lapo Nr. 159-45. [Žemaičių apygardos, Šatrijos rinktinės, "Desanto" vadovaujamos kuopos] partizanai ir rėmėjai Iki 1949-04-28 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42251/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 377-20. Pogrindinės lenkų karinės organizacijos Armija krajova (AK) nariai Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-10. Prisikėlimo apygardos Lietuvos Žaliosios rinktinės Kovo rajono partizanas Jonas Mačėnas, Jono- Viesulas (rusų kalba ir Veslovas) Iki 1949-05-27 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42199/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 132-62. Lietuvos partizanų piešinys-atvirukas Iki 1952-05-25 Piešinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 235, lapo Nr. 22.