Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8425
Žemaitijos kaimo gyventojai [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 34. Nuotrauka, 1950 m. konfiskuota Vilniuje gyvenusio buvusio Rusijos Baltosios armijos karininko Nikolajaus Nikolajevo suėmimo metu Iki 1950-07-04 Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-17628, lapo Nr. 143-20. Darbininkai, ruošiantys grūdus [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 35. Pogrindinės lenkų karinės organizacijos Armija krajova (AK) nariai Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-11. Prisikėlimo apygardos Lietuvos Žaliosios rinktinės Kovo rajono partizanai Iki 1949-03-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-16215, tomo nr. 2, lapo Nr. 159-44. [Žemaičių apygardos, Šatrijos rinktinės] partizanai Iki 1949-04-28 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42251/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 377-19. Nikolaj Nikolajev Michailovič (iš kairės antras), buvęs Baltosios armijos karininkas, su grupe asmenų. Iki 1950-07-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-17628, lapo Nr. 143-21. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nario Maušo Rico žmona Sora Ricienė Iki 1933-03-28 Nuotrauka iš asmens dokumento Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-13697, Stebėjimo byla, lapo Nr. 10-3. Dvarininkė su vaikais renka uogas [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 36. Kazimiera Pukšta, Antono ir Vaclav Dadelo (Dodelo) Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-14.