Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8425
Daržinė, kurioje buvo įrengta Lietuvos partizanų slėptuvė Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-89. JAV lietuvio gyvenamasis namas [1900–1920 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 2, bylos Nr. 71, lapo Nr. 34. Žemaitijos kaimo gyventojo Antano Žadeikio šeima [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 39. Karo belaisvis Krestijan Kal Cheinrich, g. 1922 m. Hamburgo m. Iki 1948 Fotokopija Fondo Nr. K-18, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 30, lapo Nr. 97a-1. Pogrindinės lenkų karinės organizacijos Armija krajova (AK) narys Vaclav Dadelo (Dodelo), g. [1922 m.] Iki 1944-12-05 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-11320, tomo nr. 1, lapo Nr. 29-9. Paulina Žiogienė, Lietuvos partizanų motina ir rėmėja Iki 1949 m. slapio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-90. [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] Jono Eidiejaus-Sakalo partizanų būrio nariai Iki 1951-07 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 40629/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 85-9-5. Darbininkai per šienapjūtę [1896–1898 m.] Nuotrauka Fondo Nr. 15808, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 145, lapo Nr. 40. Vokiečių persikėlėlių štabo Vilkaviškio m. vadas Villi Kitt Andrejevič, g. 1901 m. Iki 1952-12-01 Fotokopija Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27366/3, tomo nr. 1, lapo Nr. 11-2. Ūkininko Antano Tijūnaičio troba Iki 1949 m. spalio 30 d. Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 42044/3, Stebėjimo byla, lapo Nr. 173-97.