Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 8775
[Tauro apygardos partizanai] Iki 1951-12-31 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-14242, tomo nr. 8, lapo Nr. 30-3. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-8. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Jaunučio kuopos vadas Antanas Antanavičius Iki 1952-11-16 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-18891, Stebėjimo byla, lapo Nr. 320-32. [Tauro apygardos partizanai] Iki 1951-12-31 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-14242, tomo nr. 8, lapo Nr. 30-4. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-9. Kunigas Jonas Žilinskas [1894–1910 m.] Spaudinys Fondo Nr. 16895, apyrašo Nr. 2, bylos Nr. 1, lapo Nr. 13 atv-1. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-10. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-11. Kęstučio apygardos [Vaidoto rinktinės] partizanai Iki 1952-11-17 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-18891, tomo nr. 10, lapo Nr. 100-01. Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai Iki 1952-04 Nuotrauka Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 27141/3, tomo nr. 2, lapo Nr. 532-12.