Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės vado Valo būrio partizanai

Iki 1947-07-12 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Iš kairės: 1. Algimanto apygardos Žaliosios rintktinės štabo viršininkas Jonas Januševičius-Vilkas, 2. Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės vadas Vytautas Česnakavičius, Baltramiejaus-Valas, Daujotas (1924- žuvo 1949-03-18), 3. Valo, Daujoto būrio kuopos vadas Stasys Simonaitis, Antano-Gorkis (žuvo 1947-07-12), 4. Mykolas Masys-Kiaunė. Fotonuotrauka pagaminta iš negatyvo, konfiskuoto iš 1947-07-16 suimto partizanų rėmėjo, Panevėžio aps., Rozalimo vls., Gačionų k. gyventojo Petro Čarnos (Černos), Jurgio, g. 1927 m.
Autorius
partizanų rėmėjas Petras Čarna (Černa), Jurgio, g. 1927 m.
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12 x 8, 5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41458/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos
Lapų Nr.
3-26