Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Kunigas Jonas Žilinskas

[1894–1910 m.] Spaudinys
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 31. Tikyba

J. Žilinskas (J. Žilius-Jonila) (1870–1932), rašytojas, kunigas, Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas, JAV lietuvių laikraščio „Tėvynė“ redaktorius (1896–1899 m.), Susivienijimo lietuvių Amerikoje prezidentas (1894–1899 m.), Lietuvių tautos tarybos narys, JAV lietuvių atstovas 1919–1920 m. Paryžiaus taikos konferencijoje, Klaipėdos krašto gubernatorius (1925–1926 m.).

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6x5,4 cm
Fondo Nr.
16895
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
13 atv-1