Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

[Tauro apygardos partizanai]

Iki 1951-12-31 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Nuotrauka saugoma Tauro apygardos štabo ryšininkų baudžiamojoje byloje.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5,5 x 4
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-14242
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
30-3