Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

[Tauro apygardos partizanai]

Iki 1951-12-31 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Asmenys nenustatyti. Nuotrauka saugoma Tauro apygardos štabo ryšininkų, gyvenusių Kazlų Rūdos r., baudžiamojoje byloje.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5,5 x 4
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-14242
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
30-3