Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

[Tauro apygardos partizanai]

Iki 1951-12-31 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Asmenys nenustatyti. Nuotrauka saugoma Tauro apygardos štabo ryšininkų, gyvenusių Kazlų Rūdos r., baudžiamojoje byloje.
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
4 x 5,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-14242
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
30-4