Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Prisikėlimo apygardos Povilo Lukšio rintktinės partizanai

Iki 1952-04 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Asmenys nenustatyti. Nuotrauka (iš viso 22 nuotraukos) surasta 1952 m. rėmėjos Zofijos Grigaitienės namuose Tytuvėnų r., Vilkiškių k. Suimto Z. Grigaitienės sūnaus Jono Grigaičio, Juozo, g. 1933 m. 1952-11-12 tardymo protokole rašoma, kad nuotraukas 1952-04 jam saugoti perdavė partizanas Kokšta-Rustemas. Nuotraukose J. Grigaitis atpažino tik Kokštą-Rustemą, jo žmoną Kokštienę-Debesėlį ir partizaną slap. Sakalas [Olesius Šniukšta, Petro, žuvo 1952-07-22]. Kokšta ir Kokštienė Grigaičių namuose įrengtoje slėptuvėje slapstėsi nuo 1951-12 iki 1952-05. Feliksas Kokšta, Viktoro, g. 1927 m. Zofija Kokštienė (Rudkauskaitė), Vinco, g. 1929 m. buvę Tytuvėnų r. , Bardiškių k. gyventojai, žuvo karinės čekistinės operacijos metu 1952-05-22 Kunigundos Bacienės ūkyje Radviliškio r., Ungurinės k. (Info ir F. K-1, ap. 58, b. 28600/3, K-11, ap. 1, b. 3766, skenas 122).
Autorius
Nenustatyta
Įvykio vieta
Nenustatyta
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
7,5 x 5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
27141/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
532-10